A Magyar Védőnői Szolgálat szervezeti felépítése, feladata sokat változott az elmúlt 100 évben, de küldetése: az általa gondozott családok, különösen a nők, az anyák, a csecsemők, a gyermekek, a fiatalok egészségének védelme, megőrzése, fejlesztése nem változott.
A védőnők mindennapi feladataikat a tanácsadás módszerével végzik, amely a családközpontú gondozás alapelemeire, a segítségnyújtásra és az elfogadásra támaszkodik. A védőnőképzés fejlődésével, felsőfokú szintre emelésével lehetővé vált, hogy a védőnők egyre nagyobb önállósággal és felelősséggel vegyenek részt a preventív ellátásban.
A védőnői rendszer az egészségügyi alapellátás egyik erős pillére. A védőnők kifejezetten preventív tevékenységre, egészségfejlesztésre képzett szakemberek.
A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége. Ide tartozó területek többek között az egészséges táplálkozás, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, a járványügyi és élelmiszerbiztonság megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása és fenntartása, a családtervezési módszerek alkalmazása, az egyén megküzdő képességeinek fejlesztése (stressz-, probléma és konfliktuskezelés). A szekunder és tercier prevencióban a védőnő részben lát el önállóan feladatokat.
A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével, megfigyeléssel, észleléssel, nyomon követéssel, vizsgálatok, szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a rizikótényezők, az elváltozások, betegségek korai felismerésében. Jelző rendszerként működve a megfelelő szakembernek jelez, illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti, támogatja a gyógykezelés eredményességét.
A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedő gyermekek életminőségének javítása, idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és helyzet szükségszerű elfogadását. Támogatást nyújt a családi élet egyensúlyának megtartásában, szükség esetén újra alakításában, illetve a társadalmi integrációban.
Közreműködik a család meggyőzésében a gyógykezelés, az illetékes szakember útmutatásainak betartása, az együttműködésben való aktív részvétele érdekében. Az ellátást végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti, támogatja a gyógykezelés eredményességét.

Védőnői képzettséget igénylő foglalkozások az egészségügyi rendszerben

Védőnők az egészségügyi alapellátásban – területi védőnők, iskola védőnők
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról. Ide tartozik a területi védőnői (korábban körzeti védőnői szolgálat) ellátás, mely magában foglalja az óvodai ellátást is, valamint az iskola-egészségügyi ellátást. E két ellátási forma vállalkozásban is biztosítható.
A területi védőnők a legfontosabb életszakaszoknál – a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, a gyermekek óvodába, iskolába menetelénél vannak jelen a család életében. A területi védőnők látják el az óvodákban az egészségfejlesztési tevékenységet. A nővédelem területén a jövőben új feladatok épülhetnek be a védőnő alapfeladatai közé. Ilyen a most önkéntes alapon mintaprogramként működő Védőnői Méhnyakszűrés.
Az iskola-védőnői tevékenységet ellátók a 6-18 évesek, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző iskola-egészségügyi ellátásában vesznek részt. Közreműködnek az előírt orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, védőoltások szervezésében, elvégzik az általuk végezhető szűrővizsgálatokat, részt vesznek az iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében. Fontos feladatuk a fokozott gondozást igénylők nyilvántartása, támogatása, állapotuk nyomon követése, továbbá az egészségnevelés. Feladataik ellátása során szorosan együttműködnek az iskolát ellátó orvossal, a pedagógusokkal, a szülőkkel, a gyermekekkel és más illetékes szakemberekkel, civil szervezetekkel.
Védőnők az egészségügyi szakellátásban – a kórházi védőnők
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó kórházi védőnők a várandós- és gyermekágyas anyák megelőző ellátásában, a gyógyintézet és az egészségügyi alapellátás közötti együttműködés kialakításában, a szükségletnek megfelelő egészségügyi és gyermekvédelmi ellátás folyamatosságának biztosításában, az anya-gyermek kapcsolat kialakulásának segítésében, a kizárólagos szoptatás érdekében az anyák tanításában, az anya- és újszülöttje hazabocsátásának előkészítésében, és az egészségnevelésben vesznek részt.
Védőnők a Családvédelmi Szolgálatban - CSVSZ-ben
A CSVSZ védőnők a járási hivatalok népegészségügyi osztályainál szolgálják a lakosságot. Feladatuk az oktatási intézményen kívüli családtervezési ismeretek terjesztése, a válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, támogatása, illetve a terhesség-megszakítás előtti és utáni tanácsadás biztosítása.
Védőnők a szakmai felügyeletben – a kormányhivatalok szervezeti rendszerében
A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét a kormányhivatalok szervezeti rendszerében dolgozó vezető védőnők látják el járási és megyei szinten. Feladatuk közreműködni a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi követelmények közvetítésében, és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és folyamatos nyomon követésében. A védőnő feladatait önállóan látja el, ennek során együttműködik, kapcsolatot tart az egészségügyi alap és szakellátás szakembereivel, a köznevelés, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel. A nővédelmi munkában egyre inkább teret nyer a védőnők által végzett népegészségügyi célú méhnyakszűrés, aminek végzéséhez egyre több védőnő szerez kompetenciát.
Az évek során a védőnő feladatai bővültek, átalakultak. A védőnők hivatásszeretete, az elköteleződése a lakosság, a gyermekek egészségének megőrzéséért és családokkal való szoros, mélybe gyökerező, bizalmon alapuló kapcsolata azonban az eltelt 100 évben nem változott.

Linkek

nnk emblema logo

 

Kövess bennünket!

nnk emblema logo

Elérhetőségeink:

(+36 1) 476 1100
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.